vartorps kvarnförening

Kvarnen ägs av Växjö kommun, som har låtit renovera både byggnad och maskineri. Ett nyttjanderättsavtal är signerat med Vartorps Kvarnförening, som sedan 1 jan 2009 sköter kvarnen och dess närområde, samt håller utrustning i gång för produktion.

Föreningen har till syfte att bevara kvarnen - en vattendriven valskvarn - och visa dess funktion, genom att mala svensk säd utan några tillsatser, med enbart ren vattenkraft.

Vi välkomnar nya medlemmar som vill bidra till att bevara kvarnen och dess verksamhet. Medlemsavgiften är endast 50 kr per år och familj.

Vi levererar närproducerat "rent mjöl i påsen"!

Org.nr: 802444-2991.

 

Styrelse vald för år 2017

Ulf Franzén                         ordförande
Anders Blomqvist                sekreterare
Christer Bureson                 kassör
Thomas Gustavsson           kvarnchef
Petter Andersson                v. kvarnchef och v ordf.
Aagje Walstra - Rijnbout     suppleant
Peter Nyberg                       suppleant

verksamhet och stadgar

Jag vill bli medlem!