loading...

Fotograf Sven-Anders Nilsson. 

Välkommen till Vartorps kvarn

Vartorps kvarn ligger 26 km norr om Växjö, vid Mörrumsåns utlopp i Övrasjön. Den gamla fina stenbyggnaden från 1860-talet är helrenoverad och i full funktion. Den ägs av Växjö kommun.
 
Kvarnen drivs av ett vattenhjul med samma mått som det hade 1860-1930, (4,65 m brett och 5,30 m i diameter). En renoverad valskvarn med tillhörande matnings- och siktsystem används för malningen. Det som mals idag är vete, råg och spelt (dinkel). Kvarnen är godkänd matproducent.
 
Vartorps Kvarnförening, har sedan 2009 nyttjanderätt till kvarnen och har till syfte att bevara kvarnen och visa dess funktion, genom att mala mjöl av god kvalitet. En gång i månaden är det öppen kvarn och du är välkommen att se malningen och köpa ekologiskt mjöl.

 

Kommande aktiviteter

Vi planerar olika teman på datumen nedan.