kvarnen idag

Vartorp kvarn är en unik kvarn byggd år 1860 av Ryttmästare Aschan, Vartorps gård. Länets största vattenhjul drev kvarnen 1860-1930. Nu åter i funktion och driver kvarnen sedan 2003.

Kvarnen, som är byggd av sten i tre våningar, har två stenkvarnar och en valskvarn med tillhörande elevatorsystem och plansikt. Kvarnen ägs av Växjö kommun, som har låtit renovera både byggnad och maskineri. Ett nyttjanderättsavtal är signerat med Vartorps Kvarnförening, som sedan 1 jan 2009 sköter kvarnen och dess närområde samt håller utrustning i gång för att producera mjöl och ordna guidade visningar.

Guidade visningar
Bokning kan göras och uppgifter om "Öppen kvarn-dagar" finns under Aktiviteter.

På området runt kvarnen finns ruiner efter en såg, som byggdes samtidigt med kvarnen. Söder om det stora skibordet finns ruiner efter lador och andra byggnader. Dessutom kan man se var den gamla dammvallen har legat och likaså se utskov där tidigare kvarn och såg legat.