MJÖLNARE I VARTORP

Mjölnare Karl Petersson (som kom till Vartorp 1872), med fru Katarina (Kata), föräldrar till Johan "Möllare". Mjölnare Karl Petersson (som kom till Vartorp 1872), med fru Katarina (Kata), föräldrar till Johan "Möllare".

(text Stig Thim)
Kvarnen, som tidigare ägts av brukspatron Aschan, kom i Böksholms Sulfitfabriks ägo år 1905 och arrenderades av olika mjölnare.
Arbetet pågick mellan den 15 september och den 1 april, dvs. under vinterhalvåret (efter skördearbetet). På vintern maldes också gröpe (av havre) till korna. Vid jultid pågick arbetet nästan dygnet runt. I kvarnen utfördes också betning av utsäde och rensning av klöverfrö.

Vilka mjölnare som verkat i Vartorps kvarn före 1872 är något osäkert. Vissa uppgifter menar att en mjölnare, som troligen har verkat 1790-1812 (när ”nya” kvarnen byggdes) hette Hans Jonsson, gift med Helena Toresdoter Hanberg.

År 1872 kom mjölnare Karl Petersson till Vartorp. Han var då 24 år och gifte sig den 1 december 1876 med Katarina född Johansdotter. Från april 1878 till april 1889 fick de 8 barn varav nr 3, Per Edvard, ingick i mjölnararbetet från i början av seklet.

Nr 6, Corth Johan Elof, tog senare, kring 1920, över faderns och broderns arbete som mjölnare. Han fick därvid smeknamnet Johan "Möllare". Johan gifte sig med Anna Lovisa Johannisdotter, född 16 mars 1897, och de fick två barn, Kajsa född 1919 och Gösta född 1923 (enligt egen uppgift född i mjölnarstugan).

Johan "Möllare" Karlsson var arrendator av kvarnen fram till 1930. Han hade haft problem med lungorna och bl.a. vistats på sanatorium i Mönsterås. Åkomman var vanlig för yrket på den tiden, och han behövde ombyte av arbetsmiljö. Han blev därefter anställd vid Snickerifabriken i Åby.  Se även ”SLÄKTTRÄD” nedan.

Erik Ragnar Torvald Lundqvist, född den 15 september 1897 i Nöbbeled, kom därefter. Han tillträdde sitt arrende den1 april 1930 och blev också den siste mjölnaren i Vartorp. Lundqvist var också ansvarig för det elkraftverk som sedan 1930-talets ombyggnad fanns i kvarnen.

Kvarnen sysselsatte förutom Lundqvist även mjölnardrängen Einar Johansson. Han var bror till Erik Lundqvists fru Helga och fortsatte kvarndriften ensam, eftersom Lundqvist fick kronisk ledgångsreumatism och lungcancer (s.k. mjöllunga troligen även påverkad av betningsmedel). Einar, som var ogift, var inneboende hos Lundqvists.

Enda dottern, Margit, senare gift Axelsson, bodde till sin död 2010, i Stenkulla. Hon har två döttrar.  
Kvarnen stängdes officiellt den 1 oktober 1960 då mjölnarfamiljen flyttade till Braås. Ännu ett tag efter den 1 oktober åkte Einar på moped från Braås till kvarnen för att lämna ut beställda produkter, men någon ytterligare malning förekom inte.

Av "Syneinstrumentet" (avträdessynen) när Lundqvist lämnade arrendet framkom vad som fanns i kvarn och andra fastigheter samt hur mycket som var slitet. Lundqvist fick t.ex. betala den del av stenarna som bedömdes vara nött.
 
Mjölnarefamiljerna Magnusson - Petersson - Karlsson 1872 – 1930.
Under arbetet med att undersöka vilka mjölnare som varit aktiva i Vartorps kvarn framkom en familj med många mjölnare, av vilka två generationer verkat här som arrendatorer; Karl Petersson och sonen Johan Karlsson.
Man kan också notera att av de 8 barnen dog två pojkar redan som 6-åringar. Son nr 2, Johan Algot, dog strax innan son nr 6 föddes. Den senare fick ta över broderns tilltalsnamn Johan (senare ”Möllar-Johan”). En inte ovanlig sed på den tiden, då många barn dog tidigt, av t.ex. lungsot.

SLÄKTTRÄD
Hjalmar PETER Magnusson   f. 2/10 1820,   d. 26/8 1883 (63 år)
Mjölnare i Böksholm Qvarntorp, Drev
Barn:
Johan Petersson (*1)   f. 19/10 1843, Mjölnare i Åkvarn, Nottebäck
Johannes Petersson (*1)   f. 22/7 1846,   d.31/1 1910.(64 år), Mjölnare i Lidboholm, Qvarnagård
KARL Petersson (*1)   f. 6/11 1848 i Drev sn, Mjölnare i Sjöatorp (=Wartorp)
Barnbarn:
Emilia Josefina   f. 19/4 1878,   d. 24/12 1983 (105 år)
Johan Algot   f. 21/9 1879,   d. 3/10 1885 (6 år)
Per Edvard, (sulfitarbetare), Braås   f. 14/1 1881,   d. 29/8 1938 (57 år)
Helena Martina, g. Qvick, Braås   f. 9/6 1882,   d. 3/12 1960 (78 år) (*2)
Hedvig Elisabet   f. 19/7 1884,   d. 17/1 1958 (74 år)
Corth JOHAN Elof Karlsson (*1)   f. 23/12 1885,   d. 11/2 1944 (59 år) (*3)
Ernst Otto   f. 11/10 1887,   d. 22/9 1893 (6 år)
Anna Charlotta Eugenia   f. 21/4 1889,   d. 10/1 1978 (89 år)
Barnbarns barn:
Siri Kajsa Katarina Bloom, Åby   f. 15/9 1919
Erik Gösta Johan Johansson (*1)   f. 23/11 1923,   d. 7/5 2009 (86 år)
(*1) Sönerna fick oftast efternamn efter sin fars tilltalsnamn + -son
(*2) Helena Martina var farmor till Monica Axelsson, Hovmantorp, som lämnat mig det mesta av ovanstående data.
(*3) Johan ”Möllare” var mjölnare i Vartorp 1920-1930
Johan och hans hustru Anna, d. 15/9 1971, är begravda på Tjureda kyrkogård, där också ogifte sonen Gösta Johansson ligger.
 

Bildbeskrivningar:
Mjölnare Karl Petersson (som kom till Vartorp 1872), med fru Katarina (Kata), föräldrar till Johan "Möllare".
Johan "Möllare" Karlssons familj m.fl.
Erik Lundqvist med fru Helga, dotter Margit och Majsan, en systerdotter till Helga, som bodde hos Lundqvists.
Erik Lundqvist, mjölnare vid Vartorps Elektriska Kvarn 1930-1960
Johan "Möllare" i unga år.
Johan "Möllare" fyller 50 år.
Per Edvard Karlsson, mjölnardräng åt sin far (Karl Petersson) fram till 1920.

.

MJölnare idag