Varetorp – Vartorp – Wafrathorp – Varatorp??

Vad heter platsen egentligen? Vi, min fru och undertecknad ställde oss frågan när vi skulle köpa Kvarnstugan 1996. Lantmäteriet angav fastighetsbeteckningen: Varetorp-Sjöatorp1:11. På vägskyltarna som ledde oss dit stod det Vartorp. En gammal vän berättade att hans far, som hade haft en del att göra med herrgårdens ägare på 30-40-talet, (suttit med i samma styrelser etc.) brukade tala om kvarnen i Varatorp.
Det sistnämnda lät förklaringsbart: Vara betydde strand och torp var en stor gård förr i tiden. Namnet Bergkvara betyder enl. Nils Posse, Björk-strand, ursprungligen ”Birk-vara”.
En litterärt bevandrad person i Växjö trodde att en man med namnet Vare hade startat jordbruk/egendomen där. Det finns inga belägg för detta dock.
-------------
En kontakt med ”Institutet för språk och folkminnen” gav följande besked:
Hej!
Tack för din förfrågan ang. Varetorp i Söraby socken, Kronobergs län. Namnet nämns första gången i våra källor 1345 och skrivs då Wafrathorp (källa:Svenskt diplomatarium 5 s. 397). Enligt Fridolf Jönsson i Ortnamnen i Kronobergs län (s. 162 f.) kan namnet innehålla en fornsvensk motsvarighet till det isländska verbet vafra 'sväva, fladdra' och då möjligen syfta på den intilliggande Mörrumsån. Han föreslår att det kan ha varit ett tidigare namn på den delen av ån. Jönsson kallar gården för Vartorp och det är också den form som har använts som rubrik i våra samlingar. Men går man till nutida kartmaterial på Lantmäteriet ("kartsök" på http://www.lm.se/) så används enbart Varetorp. Det är alltså gårdens officiella namn i dag
Med vänlig hälsning
Agneta Sundström
Forskningsarkivarie
Institutet för språk och folkminnen


----------------
Eftersom man allmänt i Rottne, t ex Söraby Hembygdsförening, säger och skriver Vartorp måste även detta kunna fungera. Det skulle säkert stöta på motstånd om namnet skulle ändras.
När Länsstyrelsen hösten 2006 skulle göra den fina informationstavlan som står utanför kvarnen vilket namn som skulle stå bestämde de sig för att följa Lantmäteriet; Varetorp.
I skrivningar såväl officiella som för privat bruk använder jag därför Varetorp tills vidare.
Emellertid skulle det vara intressant att ”forska vidare i ärendet”, varför jag välkomnar ev. inlägg från andra intresserade, gärna initierade personer.
----------------
En förfrågan till Margit Forsström på Länsstyrelsen gav följande svar:
Hej Stig,
Tack för intressant info.
Det är alltid roligt att få expertutlåtande.
Jag är inte särskilt kunnig när det gäller ortnamnsforskning.
Jag tycker att det är lättast att säga Vartorp och inte Varetorp.
Kanske beroende på att jag är skåning.
Jag lägger Ditt mail i akten och skickar det också vidare till medarbetarna.
Kanske finns det ytterligare kunsakper att hämta.
Mvh
Margit

----------------
 
Svar på min förfrågan till Olle Ekstedt, Borlanda kommer här nedan:

Hej Stig!
Det är problematiskt med namnformer. Du har ju gjort vad man kan i forskningsväg. En gissning är att om det är "vafra" som ligger bakom så kan det syfta på fenomenen i själva vattenfallet. Det är som "rottna" som man tror syftar på ljudfenomen i vattenfall.
Frågan är alltså valet av namnform. Här finns olika möjligheter. Man kan tänka på intresset att bevara gamla namnformer. När Vägverket arbetade vid Stocke för några år sen satte de upp en skylt om att det var arbeten vid "Stockö" och det var mycket störande för det förvanskade betydelsen av "stocke" på grund av att man inte förstod innebörden. "Stocke" betyder antagligen träbro av stockar eller kanske det syftar på att man samlade virke i viken. Så skedde bevisligen 1470 när man flottade virke till domkyrkan i Växjö. Även "Starte" är ett namn man vill förvanska till "Startö". Helt fel med "ö" i båda fallen för det finns ingen ö och har aldrig funnits i tider då namnen kan vara givna.
Att använda "Wafratorp" är för sent hur man än tycker om bevarande av namnformer. "Varetorp" stämmer med dialekten här. En Smålänning vill inte har "hårda" ordformer utan vill mjuka upp dem. En gubbe här skulle aldrig säga "Vartorpsgården" eller "Vartorpsån" utan "Varetorpagåren" osv. Däremot skulle en riksspråkig upplänning skärpa till det till "Vartorpsgården" osv. Detta talar ju för "Varetorp" som också är gammalt.  Formen "Vartorp" tror jag dock att folk använder när man använder det enkla namnet.
Lantmäteriets namnformer är ett särskilt kapitel. De är stelnade former från andra hälften av 1600-talet. Då skrevs aktuell ägare/brukare in i jordeboken (skattelängden) som namn på hemmanen på grund av ökat behov av att särskilja hemman från varandra. (Vårt "Dusagård" kommer sålunda från ägaren Erik Duse på 1600-talet. Liknande gäller övriga gårdsnamn i Borlanda.). Ca 1700 gick man ett steg längre och införde numrering i jordeboken. Man behöll emellertid de redan satta namnen när man skrev om jordeboken med jämna mellanrum. Både numren och namnen var sedan legala fastighetsbeteckningar ända in till 1972 (tror jag det var).
Dessa filosofier talar kanske för att man skall använda "Varetorp" när man skriver eller vill vara noggrann. Man kommer dock i litet konflikt när det gäller vanligt talspråk.
Hngr Olle E

------------------
Min förfrågan till Muséet gav följande kommentar:
Hej Stig
Vet inte om du har fått svar på din fråga om Vartorp/Varetorp av någon annan men det finns ingen som vet mer om våra ortnamn än Fridolf Jönsson. Han är den som har forskat på ortnamnen i Kronobergs län och har skrivit en bok om dem. Ortnamnsarkivet litar också på hans forskning. Det är så att man under årens lopp har varierat stavning av ortnamn och ord med för den delen så man kan inte säga vilket som är rätt eller fel för sedan hamnar de på en karta och den stavningen blir den officiella. Det finns ett antal namn på vare eller vara men jämförbart med Bergqvara är det inte för där är ändelsen kvara som har annan betydelse. Jag tycker du skall låna Fridolfs bok Ortnamnen i Kronobergs län på biblioteket så kan du nog få lite hum om vare/vara som oftast är en ändelse. Det är mycket vanligt att namn på platser vid
sjöar/vattendrag får sitt namn efter dessa eller företeelser som sätts i samband med vatten så jag kan tänka mig att Fridolf har rätt. Men mycket av ortnamnen förlorar sig i historiens dunkel så någon exakt sanning har vi inte.
Hälsningar
Eva Åhman 

----------------
Ett kort telefonsamtal med Fridolf Jönsson bekräftade att det inte gick att säkert avgöra vad som låg bakom namnet utan att det kan vara ett mansnamn (Ware) eller, troligare att vattnet fladdrade (wafrade) i närbelägna Mörrumsån.
Det kortare Vartorp är förmodligen en förkortning uppkommet av smålänningars motstånd mot tungspets-r inne i ord typ –rs, -rt, -rd, -rn, etc. Då blir det hellre ett bortfall av r-et, t ex fors blir foss, sport blir spott, jord blir jod och kvarn blir kvan. Vartorp blir därför oftast Vatåep. Det blir svårare om man skall säga Varetorp, då måste r-et vara med. Det kan förklara att ”de gamle” sa VaRatåep.
----------------
Stig Thim
 

Det står Varetorp på skylten